Verloren tijd...

 

Natuurlijk is alles vergankelijk

En vlees en de ziel en gevoelens.

Zelfs Chopins Nocturnes,

O God Allemachtig, wat pijnlijk

 

 

 

Home