Schepping

- Het is zinloos!
- Ja, het is zinloos,
Het is absoluut los van zin.

***

Als losse woorden
Losse werelden
Dwarrelden wij
In een orkaan
In een storm
In een nacht
In een…

… Een iets
Totaal nieuws
Dat abstract was
Ondoorgrondelijk
En
Onverbiddelijk.

Wij wilden ons vasthouden,
Ingrijpen,
Klemmen,
Maar werden
Geboetseerd
In een vreemd mengsel
En “schepsel” genoemd.

 

 

 

Home