2005 (Het Haanjaar volgens de Chinese dierenriem)

Een vrolijk feest is Oud en Nieuw:
de hele mensheid rent en duwt.
De Kerstman komt alweer te laat,
zijn neus bevriest in zijn gelaat.

Bokalen klinken om middernacht,
er loeit een sneeuwstorm vol macht.
Zij klopt op het gesloten raam,
en vraagt om binnen te mogen staan.

Buiten rinkelt de zilveren rijp en
neuriet een melodietje,
de maan gaat steeds luier kijken,
hij wacht op een of ander ietsje…

En toen: klop op de deur, wat boeiend!
De Haan, hijzelf, gaat, wat vermoeid,
naar adem happend, het huis in –
trots als een Vorst of een Vorstin.

Hij strooit cadeautjes rond voor allen,
de menigte is uiteen gevallen.
Hij zegt: Voorspoed dit nieuwe jaar,
en jullie dromen worden waar!

Hij rekt zich uit en kraait luid uit,
knipoogt - geslepen - even,
lost snel op in de frisse lucht,
alleen zijn silhouet, een zucht
en sneeuw blijven zweven.

 

 

 

Home